42.7 – Pastoor Pieter

‘What is the meaning of life, the universe, and everything ?’… volgens Pieter.

Het is een aloude traditie dat een priester bij zijn priesterwijding een lijfspreuk kiest. Een soort van richtlijn om zijn priesterleven in te vullen. Ik heb gekozen voor:

“Ad gaudium”; tot uw vreugde.

Deze zin komt uit de 2e brief van Paulus aan de Korintiërs; 1,24. Daar staat: “Niet alsof wij heer en meester zijn van uw geloof; in het geloof staat gij vast genoeg. Wij willen slechts bijdragen tot uw vreugde”.

Ik kan me geen ander leven voorstellen dan een leven in dienst van onze Heer. Ik geloof er vast in, dat God voor iedere mens een opdracht heeft. Ik heb genoten van mijn studie theologie. Je raakt vertrouwd met Grieks, Latijn en Hebreeuws. Je leert denken als een jurist vanwege het kerkelijk recht, als historicus vanwege de kerkgeschiedenis, als socioloog en psycholoog. Je leert de Heer van de geschiedenis kennen in opvattingen en gedachten. De kijk van een bepaalde tijd op de persoon van Jezus van Nazareth en Zijn betekenis voor de wereldgemeenschap. “Ontwikkeling, diplomatie, organisatietalent. Dat is allemaal mooi en aardig, maar het is belangrijker om een goede herder voor de hele kudde te zijn” aldus Johannes XXIII bij zijn intronisatie

Mijn passie is pastoraal werk. Omgaan met mensen, in lief en leed, en luisteren naar wat hen blij en gelukkig maakt, maar ook wat hen pijn doet en verdrietig maakt. Met deze mensen een stukje van hun levensweg afleggen, is in mijn ogen een grote gunst die je krijgt aangeboden, gratis. Zo heb ik dit mogen ervaren en ervaar het nog steeds. Dit alles is geplaatst tegen de achtergrond van een geloofsgemeenschap, waarbinnen dat leven gevierd wordt, met het verhaal van onze enige voorganger in het leven, Jezus Christus als onze inspiratiebron.
Ik vind het boeiend om te luisteren naar het levensverhaal van mensen en om te zoeken naar hoe je dat verbindt met het verhaal van Jezus van Nazareth. En ik vind het wonderlijk om te ontdekken dat mensen in de context van wat de kerk voor hen mag betekenen hun hart vaak op de tong hebben liggen. Dat je als pastoor zo gauw de binnenkant van een mensenleven mag horen, dat is ontroerend en dat geeft me telkens weer een stimulans.
In de loop van de jaren heb ik ontdekt dat kwetsbaarheid een sleutelwoord is in mijn pastoraat. En dat vertrouwen een ander woord voor geloven is: vertrouwen in mensen, in wat ze kunnen betekenen voor elkaar en hoe je daarmee gemeenschap opbouwt en vertrouwen in God, in hoe de Eeuwige ons bestaan draagt.

Als priester mag je laten voelen en zien dat God mensen zo de moeite waard vindt, dat Hij zelfs Zijn Zoon aan ons heeft gegeven. Op die manier mag je bijdragen tot de vreugde van de mensen. De priester mag dicht bij de mensen staan in lief en leed, en teken zijn van Gods nabijheid. Vanuit een diepe verbondenheid met Christus wil hij man van eenheid zijn, man van verzoening. Hij wil christenen steunen in hun opdracht in kerk en wereld.
Mensen blijven zoeken naar de zin van hun bestaan. De priester mag herder en gids zijn om samen met hen de weg van Jezus te gaan en voor velen Gods liefde en vreugde voelbaar te maken.
De priester ontmoet jong en oud, gelukkige mensen en ook andere. Hij luistert naar hun verhalen en toch ook meer… Hij bidt voor de mensen en helpt hen God in hun leven te zien. Hij brengt mensen samen en bouwt met hen aan een goede gemeenschap. De priester mag woorden van het evangelie spreken en in de verkondiging de vreugde ervaren dat Gods Woord mensen bevrijdt. De priester mag ook gastheer zijn namens God als mensen trouwen of een kindje krijgen, als een geliefde sterft. Het is een geluk van de priester Gods aanwezigheid te mogen vieren in de Eucharistie en mensen te ontmoeten op zondag en op de kruispunten van het leven.
Je hebt het gevoel nodig te zijn en het schenkt jezelf de vreugde, die het priesterschap zo mooi maakt. je bent het levend teken, dat verwijst naar Hem, die van zichzelf zegt, dat Hij het Leven is. Op die manier je broeders’ hoeder zijn, dat is toch het mooiste om je leven voor te geven. Vanuit het levensverhaal van Jezus Christus met mensen meegaan in de verschillende fasen van hun bestaan.


Achter de schermen :