Japanese From Zero: datum + jaar.

In het boek ‘Japanese From Zero’ is te lezen hoe je een complete datum, inclusief jaar in het japans moet schrijven, of vertellen. De benodigde brokstukken daarvoor staan echter in verschillende hoofdstukken. In deze PDF zijn de relevante delen even bij elkaar gezet voor mijn persoonlijk gebruik.

Leave a Reply